Om oss

Lite historik om TVBS, Tureholmsvikens Båtsällskap

Allting startade i början av sextiotalet i samband med att området Västra Fän började exploateras utav företaget Stockholm med omnejd AB, i de tomter som såldes inom Västra Fän ingick då ett servitut till en båtplats.

Företaget etablerade en brygga i Tureholmsviken vilken bestod av en pålad brygga som krävde en hel del underhåll samt passning, inte minst under vintertid. För att inte isen skulle ta med sig hela bryggan fick man ständigt vara vaksam och såga bort isen runt stolparna samt reglera bryggans vinklar med domkrafter, ett ständigt passande och ett mödosamt arbete.

I dåvarande skede etablerades en brygga med båtplatser, men djupgåendet tillät nästan bara roddbåtar att komma in i viken, övriga som trotsade djupgåendet fick se sina propellrar gå i dyn för att komma till och från hamnanläggningen, djupgåendet var kanske bara en halv meter!

Två eldsjälar, Bengt Westrin och Tomas Johansson tog runt år 1980 initiativet till att bilda båtkubben TVBS, vilket innebar att TVBS övertog hamnanläggningen ifrån Västra Fäns förening och bildade då båtklubben TVBS.

För att öka djupgåendet och få in större båtar genomfördes en sugmuddring av både hamnanläggning samt inseglingsrännan. Finansieringen av hela projektet utfördes genom att bryggplatsandelar såldes till boende inom Västra Fän, men det här var inte tillräckligt utan man fick även söka sig till en öppen marknad och även sälja båtplatsandelar till utomstående intressenter.

Muddringen genomfördes men fortfarande hade man kvar den gamla underhållskrävande bryggan. 1986 tog klubben beslut om att investera i en ny brygga vilket krävde åtskilligt med förberedelser under kommande höst och vinter.

På hösten -86 demonterades den gamla bryggan, vars virke sedermera idag utgör A samt C bryggan. År 1987 levererades den nya bryggan och då hade en hel del förberedande arbeten genomförts, dåvarande hamnfogden Valentin Greisman, konstruerade och byggde betongfundamentet som bryggan är förankrad i och den består än idag.

Närmare 25 år senare har klubben utvecklats en hel del och har idag cirka 155 medlemmar, djupgåendet i hamn och inseglingsränna är fortfarande en ständig fråga och klubben har numera gjort gemensam sak tillsammans med kommunen för att lösa frågan om hur djupgåendet i inseglingsrännan skall garanteras inför en framtid.

Styrelse TVBS

Ordförande
Lars Johansson

Vice ordförande
Helena Eriksson

Sekreterare
Tony Karpestam

Kassör
Emelie Skillinghaug

Hamnfogde
Leif Loquist
Staffan Larsson

Information/Miljö
Markus Rix

Revisor
Yvonne Nordlinder

Söker du en säker båtklubbsplats centralt i Trosa?

Välkommen till Tureholmsviken och TVBS! Välkommen att kontakta oss för information om lediga platser och priser.